สัปดาห์นี้
ธุรกิจ

ยอดนิยมในหมวดธุรกิจ

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

รอบโลก

กฏหมาย สวีเดน ใจป้ำ ให้ ‘พนักงานประจำ’ ลาไปเป็น ‘นายตัวเอง’ นาน 6 เดือน โดยไม่ถูกไล่ออกจากงาน

0
Daniella Sjoqvist พนักงานประจำบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้เขียนใบลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาของตนเอง ณ...

ยอดนิยมตลอดกาล
กรณีศึกษา

หาเงินออนไลน์